1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 46

www.elmler.net - MahirəNərimanqızı

səhifə36/46
tarix22.11.2017
ölçüsü2.89 Kb.

:

files -> books -> file
file -> Kendi Kendine
file -> Qabriel Qarsia Markes "Patriarxın payızı" Roman Latın Amerikasının Nobel mükafatı laureatlı dünyaşöhrətli yazı
file -> MahirəNərimanqızı
file -> Qarabağ müharibəsi (Qısa tarix)
file -> Alfred Besterdən “Qoca” əsəri
file -> Orxan Bahadırsoy Pyeslər Orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
file -> Orxan bahadirsoy orxan Elsevər oğlu Bahadırsoy
file -> İntiharın kölgəsi Dr. Əfzələddin Rəhimli
file -> İŞ axtaran gəncləR ÜÇÜn yaddaş Kİtabçasi

www.elmler.net


 - 

Virtual İnternet R


esurs M


ərkəzi


 


            Elmin Nurizadə             Sufizm: gizli elmlərə haqqında araşdırmalar 


141 

hansı mütəfəkkirlərin əsərlərində rast gəlinir?

 
- Bütün klassik ədəbiyyatın ikinci – gizli mənaları var. Son 3 
əsrə qədər bütün yazarlar rəmzlərlə yazılıb. İstər Azərbaycan 
olsun,  istər  yunan,  istər  ingilis.  Fərqi  yoxdur.  Son  dövrlərə 
qədər hamı rəmzlərlə yazırdı. Avropada da son dövrə qədər 
yazılanların ―quş dili‖ndə yazılması nəzərə çatdırılırdı. 

-  İnsan  öz  daxili  aləmində  eşqə  gedən  yolları  necə  aça 


bilir? 

 
-  İnsan  öz  daxili  aləmində  eşqi  yalnız  kamilləşmə  yolunu 
tutmaqla  aça  bilər.  Bunu  üçün  səy,  istəy  və  saleh  əməl 
lazımdır.  Bəziləri  eşq  dedikdə  heyvani  qüvvələri  nəzərdə 
tutur.  Əsl  eşq  isə  yalnız  Allaha  və  peyğəmbərə  olan  eşqdir 
ki, bu da İlahi enerji ilə bağlıdır. 

-  İnsan  bu  yolların  xəritəsini  hansı  gizli  kodlarda 


qoruyub saxlayır?

 
-  Bu  əsasən  genetik  kodlarda  saxlanılır.  İnsan  genində  İlahi 
ilə vəhdət olubsa, onda bu yolun xəritəsi ona açıla bilər. Gen 
burada əsas göstəricidir. 

-  “Yeddi  gözəl”  kainatdan  alınan  enerjinin  sayəsində 


yazılmışdı? 

 
- Bütün qədim  yazılar, elm, fəlsəfə  - Ali  İlahi Varlığn,  yəni 
Allahın  diqtəsi  ilə,  Onun  insan  ürəyinə  göndərdiyi 
informasiya  hesabına  yazılıb.  ―Yeddi  Gözəl‖  də  həmçinin. 
Burada  ―yeddi‖  rəmzi,  göydə  ―7  günə‖  yaradılmış  Qeyb 
aləminin,  bu  aləmi  özündə  saxlayan  Allahın  rəmzidir.  İlahi 
enerjinin  bu  aləmə  axıb  tökülməsi  hesabına  göydə  insan 

www.elmler.net


 - 

Virtual İnterne


t Resurs M


ərkəzi


 


         

Elmin Nurizadə             Sufizm: gizli elmlərə haqqında araşdırmalar


 
142 
142 
ruhları üçün cənnət yaranmışdır. 

-  İnsanlarda  baş  verən  idraki  proseslər  “enerji 


vibrasiyyaları”nı necə hərəkət etdirir? 

 
-  Yalnız  İlahi  nəsillər,  yəni  İlahla  vəhdətdə  olan  insanlar, 
―Vəhdət  əl  Vücud‖  sisteminə  əsasən  İlahi  enerjinin 
vibrasiyalarına  təsir  edə  və  onları  hərəkətə  gətirib,  öz 
istədiklərinə nail ola bilirdilər. İlahla vəhdətdə olanlar söz və 
fikri  hesabına  təbiətə  aktiv  təsir  edirdilər.  Çünki  onlar 
kosmik  insan  olan  Adəmin  -  Atum  Allahının  obrazı  ilə 
yaradılmışlar və Onun prototipi hesab olunurlar. Magiyanın 
―Bənzər  -  bənzər  yaradar‖  (qomeopatik  magiya)  qanununa 
görə  onlar  da  qədimdə  Allah  kimi  İlahi  qürdətə  sahib 
olmuşdular. 

- Enerji insanı hansı sirli dünyalara aparacaq? 

 
-  İlahi  enerjinin  yenidən  insanlara  qayıtması  hesabına, 
axirətdən  sonra  yenidən  ―Qızıl  əsr‖  başlayacaq  və  insanlar 
100  il  yaşamadan  ölməyəcəklər.  Əsl  xoşbəxtlik  onda 
başlayacaq  və  5500  il  əvvəlki  xoşbəxt  həyat  yenidən  bərpa 
olunacaq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.elmler.net


 - 

Virtual İnternet R


esurs M


ərkəzi


 


            Elmin Nurizadə             Sufizm: gizli elmlərə haqqında araşdırmalar 


143 

 


Niyazi Mehdi:


 


“…Qorxuram indi özü də bu hala 


yoluxub”

 
 
 

“Onların hamısı ilə görüşəndə sanki sənə baxırlar, ancaq


 görürsən ki, 


gözləri səni tutmur…”  


 


 

Professor-filosof Niyazi Mehdi ilə müsahibə: 


– XXI əsrin insanlarına bu gün daha çox hansı filosoflar 


lazımdır?

 
–  Yox,  əzizim,  yox!  Bu  suala  cavab  mənim  üçün 
imkansızdır.  Elə  fəlsəfə  üçün  də.  Fəlsəfə  ötən  yüzilliyin 
ikinci  yarısından  bu  sualın  cavabını  bilmədiyi  üçün  Karl 
Popperə  axırıncı  klassik  tipli  filosof  və  ya  mogikan 
deyirdilər. Sonradan səhnəyə çıxmış postmodernistlər fəlsəfə 
yapsalar  da,  fəlsəfi  sistem  qurmurdular.  Fəlsəfə  yeni  çağda 
necə  olacağını  bilmədiyi  üçün  indiyəcən  böhrandadır,  ona 
görə  də  21-ci  yüzillikdə  necə  olacağını,  nə  edəcəyini  tapa 
bilmir. 

–  20-ci  əsrdə  fəlsəfə  simvollar,  rəmzlər  səltənətini  özünə 


obyekt seçmişdi. Bəs indi nəyi seçməlidir?

 
–  Suala  Azərbaycanla  bağlı  cavab  vermək  bir  az  asandır. 
Azərbaycan  türkcəsi,  azəri  düşüncəsi,  mentaliteti  dialektik 
materializmdən  başqa  heç  bir  fəlsəfəni  mənimsəməyib,  ona 
görə də xam torpaq kimidir. 21-ci yüzillikdə azərbaycanlılar 
öz  sənətlərini,  öz  dillərini,  öz  mənəviyyatlarını  ən  müxtəlif 

www.elmler.net


 - 

Virtual İnterne


t Resurs M


ərkəzi


 


         

Elmin Nurizadə             Sufizm: gizli elmlərə haqqında araşdırmalar


 
144 
144 
fəlsəfi  ideyaların  işığına  tutmalıdırlar.  Sokrat  da,  Demokrit 
də,  Əşşar  da,  əl-Qəzali  də  bu  işə  yarayar.  Mən,  bax,  bu 
istiqamətdə  işləyirəm.  Azərbaycan  olaylarını,  məsələn, 
nədən  aşıqların  qalife  şalvar  geyinib  militant  formada 
oxumasını  anti-dərinlik  estetikasında  yozuram.  Bunda  hələ 
ki  böhran  duymuram,  Azərbaycanı  işığına  tutmağa  o  qədər 
ideyalar  qalıb  ki…  Bunu  edəcək  adamlar  isə  çox  azdır. 
Ancaq  daha  azdır  -  dünya  fəlsəfi  ideyalarını  Azərbaycan 
nəsnələrinin,  türkcəsinin  işığına  tutub  onlarda  yeni  çalarla 
üzə çıxaranlar. 
– 

Elm və texnologiya insan ruhunu məhv etməkdədimi ?

 
–  Haydeqa  (Haydeqer)  demişdi  ki,  texnika  qutsuzdur,  yəni 
ruhu  yoxdur.  Deyəsən,  texnikanın  qutsuzluğu  yoluxucudur, 
onunla işləyənlərə də  yoluxur. Bilirsiniz, pul təkcə qoxusuz 
deyil,  pul  həm  də  qutsuzdur.  Ona  görə  də  pul  qazanmaqla 
məşğul  olanlarda  libido  (seksual  enerji)  zəifləyir.  Ona  görə 
biznesmenlər  gözəl  qızlar  çevrəsində  bulunmağa  çalışırlar 
ki, libidoları tam itməsin. 
Siyasət çox vaxt maşın prinsipində işləyir, eyni çıxışlar, eyni 
fəndlər və eyni ritorika. 
İsa  Qəmbər  bir  dəfə  mənə  türk  siyasətçiləri  haqqında  belə 
demişdi: ―Onların hamısı  ilə görüşəndə sanki  sənə baxırlar, 
ancaq 
görürsən 
ki, 
gözləri 
səni 
tutmur‖.  
İsa Qəmbər bunu türk siyasətçiləri haqqında demişdi. Ancaq 
qorxuram,  indi  özü  də  bu  hala  yoluxub.  Təkcə  özü  yox, 
bizim deputatların çoxu da, bizm nazirlər də. Ona görə mən 
deyərdim  ki,  siyasətin  makina,  maşın  xarakteri  siyasəti  də 
qutsuzlaşdırır və ya siyasətdə ruh əmsalını aşağı salır. 
Pulu dedik, siyasəti dedik, texnikanı dedik, nə qaldı? İnsana 


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


urologiya-i-ee-razvitie-v.html

urologiya.html

urology--catheter.html

uroven----harakteristika--2.html

uroven--stupen-3.html